ЯКІСТЬ

Розуміючи всю відповідальність перед споживачем за якість виробленої продукції, ми продаємо лише якісний мед. Високий рівень якості продукту забезпечується завдяки багатоступеневій системі контролю і сучасній методиці досліджень.

 

Перевірка меду здійснюється як у державних, так і у незалежних українських та зарубіжних лабораторіях. Тож наш продукт є абсолютно безпечним і відповідає вимогам ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний».

 

 

 

Виключно якісний мед

У своїй повсякденній роботі ми керуємося вимогами  ДСТУ 4161:2003 та принципами системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points).

 

В Україні застосування систем НАССР є обов'язковим для всіх підприємств, що займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, що також відповідає вимогам законів України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та «Про дитяче харчування»

 

 

 

 

Високі стандарти

Контакты

Співпраця

Впровадження системи управління безпекою харчових продуктів на основі концепції НАССР уможливлює для підприємства:

 

Гарантування випуску продукції високої якості за рахунок систематичного контролю на всіх етапах виробництва

Забезпечення належних гігієнічних умов виробництва  у відповідності до міжнародних стандартів

Гарантування відповідності продукції законодавчим і нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів

Зміцнення довіри у споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що виробляється, і підвищення іміджу підприємства

Розширення мережі споживачів продукції та вихід на закордонні ринки

Гарантування безпеки харчових продуктів при беспосередньому їх споживанні.

Управління належним чином всіма  важливими факторами, що впливають на характеристики продукції

Підвищення відповідальності персоналу і забезпечення розуміння всіма співробітниками підприємства першочергової важливості аспектів безпечності продукції

ТОВ «Бі Баззз» співпрацює як з пасічниками, так і з оптовими постачальниками меду, здійснюючи закупівлі меду упродовж усього року за найконкурентнішими цінами.

 

Докладніше

Концепція НАССР і рекомендації щодо її застосування викладені в стандарті Комісії Кодекс Аліментаріус (лат. Codex Alimentarius — Харчовий Кодекс) CAC/RCP 1–1969 (Rev. 4–2003) «Рекомендований міжнародний звід правил гігієни харчових продуктів»

(http://www.codexalimentarius.net).

 

 

 

 

HACCP

Комісію Кодекс Аліментаріус створено у 1960-і роки за ініціативи Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), зараз вона є найважливішим міжнародним інформаційним центром, що розробляє стандарти харчової безпеки. Офіційний веб-сайт Національної  Комісії Кодекс Аліментаріус

(http://codexalimentarius.org.ua).

 

 

 

Комісія Кодекс Аліментаріус

©2016 Be Buzzz. All Rights Reserved.